Model Montreal 21 – Tenis je je konštrukcia pre športové povrchy PVC, Linoleum alebo iné vhodné krytiny. Konštrukcia sa skladá z elastickej podložky s prekrytím PE- fóliou a modulom na rozloženie zaťaženia. Športový povrch tvorí obvykle PVC alebo homogénne Linoleum.

Vhodná do telocviční a športových hál s možnosťou verejno-spoločenského využitia.

Model Montreal 21 - Tenis

Model Montreal 21 – Tenis spĺňa normu EN 14904, pravidlá FIBA 2010, Normu DIN V 18032-2 z apríla 2011 a podlieha pravidelnej kontrole kvality RAL GZ 942.