Model Munchen je konštrukcia pre športové povrchy PVC, Linoleum alebo iné vhodné krytiny. Konštrukcia sa skladá z dvojitého nosníka s prekrytím slepou podlahou, PE- fóliou a modulom na rozloženie zaťaženia. Športový povrch tvorí obvykle PVC alebo homogénne Linoleum.

Vhodná je do telocviční a športových hál s možnosťou verejno-spoločenského využitia.

Model Munchen

Model Munchen spĺňa normu EN 14904, pravidlá FIBA 2010, Normu DIN V 18032-2 z apríla 2011 a podlieha pravidelnej kontrole kvality RAL GZ 942.