Sydney 10 HB je plošne elastická športová podlaha, ktorá je ideálna na renováciu starých športových hál. Inštalovať sa môže len na rovný podklad. Vrchná vrstva môže byť parketa Allegro alebo Riva, nalepená na modul na rozloženie zaťaženia. Spôsob uloženia môže byť aj do vzoru rybia kosť. Model Sydney 10 HB je ideálna možnosť pri renovácii starých telocviční kde sa vyžaduje minimálna stavebná výška.Vhodná do telocviční a športových hál s možnosťou verejno-spoločenského využitia.

Model Sydney 10

Model Sydney 10 HB spĺňa normu EN 14904, pravidlá FIBA 2010, Normu DIN V 18032-2 z apríla 2011 a podlieha pravidelnej kontrole kvality RAL GZ 942.