Oak Light White Markant, Pm
Art.: 540 150
Oak Light White Markant, brush., nD
Art.: 540 151
Oak Light White Markant, brushed, n+
Art.: 540 152
FUMED OAK Puro White Markant brush., n+
Art.: 540 153
OAK Invisible Markant, Pm
Art.: 540 154
532980 Longstrip 4V Oak Puro White terra retro brushed 3D naturaLin plus
OAK Invisible Markant brushed
Art.: 536 374 (nD), 540 155 (n+)
538925 Longstrip Oak invisible Favorit brushed permaDur
OAK Markant, Pm
Art.: 538 370
524689 Longstrip Oak Exquisit permaDur
OAK Markant, Pm
Art.: 536 375 (nD), 540 178 (n+)
531683 Longstrip Oak Exquisit brushed naturaLin plus
OAK Sauvage, Pm
Art.: 540 156
523785 Longstrip Oak Trend permaDur
OAK Sauvage, brushed
Art.: 536 376 (nD), 540 179 (n+)
524632_HARO_PARKETT_Schiffsboden_Eiche_Trend_strukturiert_Ver
FUMED OAK Invisible Markant, n+
Art.: 540 183
538928 Longstrip Oak Favorit brushed permaDur
OAK Sand Grey Markant
Art.: 540 157
523787 Longstrip Oak terra permaDur
OAK Sand Grey Markant, brashed
Art.: 540 158 (nD), 540 159 (n+)
530137 Longstrip Oak terra brushed naturaLin plus
SMOKED OAK Markant, Pm
Art.: 540 160
532978 Longstrip 4V Oak terra retro brushed 3D naturaLin plus
OAK Graphite Grey Markant
Art.: 536 707
532982 Longstrip 4V Oak Tobacco Grey terra retro brushed 3D naturaLin plus
SMOKED OAK Markant, brashed
Art.: 540 162 (nD), 540 180 (n+)
538929 Longstrip Oak Sand Grey Favorit brushed permaDur
FUMED OAK Markant, brushed, n+
Art.: 540 161
538929 Longstrip Oak Sand Grey Favorit brushed permaDur
FUMED OAK Markant, brushed, n+
Art.: 540 181