Športová podlaha musí spĺňať množstvo požiadaviek. Certifikácia podľa normy DIN 18032.2, je známa po celom svete ako „norma DIN“ a je kľúčovým faktorom, na základe ktorého kupujúci zakladajú svoje rozhodnutia. Poskytuje im základné informácie o vlastnostiach, bezpečnosti a životnosti športovej podlahy.
Športová podlaha spoločnosti HARO, DIN CERTIFIED nielenže spĺňa, ale naviac ešte prevyšuje všetkých šesť požiadaviek posledného testu DIN 18032.2 – 2001. Okrem toho sa každoročne vykonáva audit kvality RAL nezávislou nemeckou testovacou spoločnosťou „Gütegemeinschaft Sporthallenböden e.V.“ ktorá dokazuje, že HARO Sports – športové podlahy, každoročne prechádzajú testami DIN.


Oficiálny partneri HARO Sports

HARO SPORTS je členom FIBA ​​už viac ako 20 rokov. FIBA je nezávislá medzinárodná organizácia pre basketbal. Zahŕňa cca. 208 národných basketbalových federácií z celého sveta. FIBA stanovuje a dohliada na oficiálne pravidlá basketbalu a technické špecifikácie zariadení a vybavenia.

HARO SPORTS je jedným zo schválených oficiálnych dodávateľov pre svetovú squashovú federáciu. Squashové podlahy od HARO Sports, sú vďaka špeciálnej povrchovej úprave technológiou SST odporúčané WFS pre profesionálne využitie.

IAKS je zastrešujúca organizácia pre záležitosti týkajúce sa športových zariadení. Zhromažďuje, vyhodnocuje a delí sa o všetky skúsenosti získané v oblasti plánovania, výstavby, vybavenia a prevádzky športových a rekreačných zariadení. 


Parketové sytémy
Systémy s PVC povrchom
Mobilné podlahy
Exteriérové sytémy