Model Stockholm je plošne elastická športová podlaha vhodná do telocviční a športových hál, s možnosťou verejno-spoločenského využitia. Konštrukcia pozostáva so štandardného nosníka prekrytého slepou podlahou a PE – fóliou. Športvý povrch tvorí HARO Sports Parkett s jadrom z prvotriednej preglejky. Nášľapná vrstva je z ušľachtilého dreva, nalakovaného vysoko odolným lakom  PERMADUR®.
Podklad pre inštaláciu musí byť pevný a suchý, ale nemusí byť dokonale rovný. Korekcia nerovností sa vykonáva pomocou vyrovnávacieho materiálu..

Model Stockholm

Dostupné dreviny

Model Stockholm spĺňa normu EN 14904, pravidlá FIBA 2010, normu DIN V 18032-2 z apríla 2011 a podlieha pravidelnej kontrole kvality RAL GZ 942.