Model Melbourne 65 je plošne elastická športová podlaha vyvinutá pre Squash a iné raketové športy. Tento model je vybavený športovými parketami HARO, hrúbky 12,6 mm s nášľapnou vrstvou hrúbky 3,6 mm. Vo výrobe je povrch parkiet upravený špeciálnou SST povrchovou úpravou. Táto povrchová úprava bola vyvinutá špeciálne pre Squash. Model Melbourne je odporúčaný Svetovou federáciou Squash (WSF).

Dostupná drevina: Javor

Model Melbourne 65

Model Melbourne 65 spĺňa pdmienky WSF (World Squash Federation). Model Melbourne 65 je akreditovaný WSF.