Konštrukcia Edícia NKL 31, TRITTY 90, TRITTY 100
Inštalácia

Plávajúcim spôsobom s možnosťou celoplošného lepenia.

 1. Špeciálna odolná laminátová vrchná vrstva
 2. Dekoratívny impregnovaný laminát
 3. Stabilná nosná doska AquaReject (HDF E1)
 4. Protiťahová nosná vrstva
 5. Voliteľná podložka SilentPro
Laminátová podlaha nkl 31

Dizajn a formát

3 – lamela

Rozmer: 193 x 1282 mm

Doska

Rozmer: 193 x 1282 mm

Konštrukcia Edícia NKL 31, TRITTY 90, TRITTY 100
Inštalácia

Plávajúcim spôsobom s možnosťou celoplošného lepenia.

 1. Špeciálna odolná laminátová vrchná vrstva
 2. Dekoratívny impregnovaný laminát
 3. Stabilná nosná doska AquaReject (HDF E1)
 4. Protiťahová nosná vrstva
 5. Voliteľná podložka SilentPro
Laminátová podlaha tritty 90

Dizajn a formát

3 – lamela

Rozmer: 193 x 1282 mm

Doska

Rozmer: 193 x 1282 mm

Konštrukcia Edícia NKL 31, TRITTY 90, TRITTY 100
Inštalácia

Plávajúcim spôsobom s možnosťou celoplošného lepenia.

 1. Špeciálna odolná laminátová vrchná vrstva
 2. Dekoratívny impregnovaný laminát
 3. Stabilná nosná doska AquaReject (HDF E1)
 4. Protiťahová nosná vrstva
 5. Voliteľná podložka SilentPro
Laminátová podlaha tritty 100

Dizajn a formát

3 – lamela

Rozmer: 193 x 1282 mm

Doska

Rozmer: 193 x 1282 mm

Doska Loft

Rozmer: 135 x 1282 mm

Doska Campus

Rozmer: 243 x 1282 mm

Doska Gran Via

Rozmer: 243 x 2200 mm

Konštrukcia HARO Tritty 200 Aqua
Inštalácia

Plávajúcim spôsobom s možnosťou celoplošného lepenia.

 1. Špeciálna odolná laminátová vrchná vrstva
 2. Dekoratívny impregnovaný laminát
 3. Stabilná nosná doska AquaReject (W0 -I DIN 18534)
 4. Protiťahová vrstva
Laminátová podlaha tritty 200

Dizajn a formát

Doska

Rozmer: 193 x 1282 mm

Doska Gran Via

Rozmer: 243 x 2200 mm